DeJoMassage Almere     
    Massagetherapie & Coaching          

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure. (Volgens de Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. 

Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent. 

Klachtenfunctionaris 

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. 

Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie 

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris)

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie KlachtenPortaal Zorg (KPZ). 

Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject, en het oordeel van de zorgaanbieder. 

Met ingang van 1-01-2017 is mijn praktijk bij Klachten Portaal Zorg aangesloten. 

Mijn praktijk staat ingeschreven onder registratienummer 9454.

De geschilleninstantie KPZ is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. 

Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact 

Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van het KPZ zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl. 

Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. 

Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u het mobiele nummer   (06) 25186207. 

Het klachtenreglement van het KPZ, zal als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk gelden. 

De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. Download de volgende documenten: 

1.Klachtenregelement 2.Flyer spelregels 3.Algemene voorwaarden

Januari 2021

E-mailen
Bellen
Map
Info