DeJoMassage Almere     
    Massagetherapie & Coaching          

Privacy Verklaring DeJoMassage

Inleiding

DeJoMassage neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@dejomassage.nl.

Wie is DeJoMassage?

DeJoMassage is een eenmanszaak, praktijk houdende te (1332 AX) Almere aan de Bolderweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 53397185. DeJoMassage is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt DeJoMassage jouw gegevens?

Onderstaand vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor DeJoMassage persoonsgegevens over jou verwerkt. Deze gegevens zijn verkregen met ondubbelzinnige toestemming van jouw als klant, en worden 15 jaar bewaard (volgens richtlijnen van de verzekeraar), of tot op het moment dat je zelf aangeeft dat je wilt dat de gegevens verwijderd worden. (binnen 4 weken vanaf dat moment zijn de gegevens verwijderd). Dit kan via info@dejomassage.nl  of telefonisch 0616377422.

1. Intake, contact en financiële administratie:

 • Afhandeling Klachten: Naam, e-mail, telefoon, inhoud van                        de klacht.
 • Financiële administratie: Factuuradres, Naam, Openstaand saldo.
 • Facturatie: Klantnummer, e-mail.
 • Dienstverlening: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, aanvullende gegevens voortkomend uit de behandeling. (gezondheid/contra-indicaties)

 2.   Website/nieuwsbrief:

 • De website van DeJoMassage maakt gebruik van Cookies. Dit wordt duidelijk kenbaar gemaakt.
 • De website van DeJoMassage maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL)
 • DeJoMassage stuurt haar klanten een nieuwsbrief. Echter alleen met vooraf gegeven toestemming. Er kan te allen tijde gekozen worden voor het niet ontvangen van de nieuwsbrief, dit gaat makkelijk via een link in de nieuwsbrief.

Toelichting gegevensverwerking:

De gegevens die door DeJoMassage worden verwerkt zijn verkregen met toestemming van de betrokken klanten van DeJoMassage. De gegevensverwerking is noodzakelijk om een massagebehandeling te kunnen uitvoeren. Bereikbaarheid van klanten is noodzakelijk om contact te onderhouden over de gemaakte afspraak.

E-mailgegevens zijn nodig om de klant in het administratiesysteem te verwerken. Vanuit dit systeem wordt klanten gevraagd om een intakeformulier in te vullen. Dit intakeformulier bevat vragen over de gezondheid om te kunnen bepalen of er eventueel contra-indicaties gelden waardoor er niet gemasseerd kan worden.

Grondslagen gegevensverwerking:

 • De gegevens verwerking is gebaseerd op minimaal twee van de zes grondslagen namelijk:
 • Verwerking met toestemming van betrokken persoon.                          Gegevensverwerking is noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst.

Bijzondere gegevensverwerking:

DeJoMassage verwerkt teven bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over de gezondheid.

DeJoMassage mag deze gegevens verwerken omdat er een uitzondering geld voor het verbod op het verwerken van bijzondere gegevens. Namelijk: de klanten van DeJoMassage hebben de gegevens zelfstandig verstrekt. De gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of er contra-indicaties gelden. 

 Hoe verkrijgt DeJoMassage jouw persoonsgegevens?

DeJoMassage heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt hebt. Via het intakegesprek, invullen intakeformulier, contactformulier en inschrijving voor de nieuwsbrief.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dejomassage.nl. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek gereageerd.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via www.dejomassage.nl , info@dejomassage.nl of 0616377422.

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Delen met anderen.

DeJoMassage verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, maar nooit zonder je hierover te hebben geïnformeerd.

Verwerken van gegevens door derden.

 1. Administratie en facturering: De gegevens worden beheerd in een administratie- en afsprakensysteem van Mijn DiAd.  Mijn DiAd gaat zorgvuldig om met alle gegevens en maakt gebruik van optimaal beveiligde systemen. Dit is na te lezen op: www.mijndiad.nl/over-mijndiad/beveiliging-en-privacy/ ) DeJoMassage heeft met Mijn DiAd een verwerkingsovereenkomst gesloten.
 2. Nieuwsbrief: De nieuwsbrief wordt verzonden via LaPosta.nl, hoe zij met privacy om gaan is na te lezen op: https://laposta.nl/wetgeving-en-misbruik. DeJoMassage heeft met LaPosta.nl een verwerkingsovereenkomst gesloten.
 3. Website: De website van DeJoMassage wordt gehost door Strato. Het privacybeleid van Strato is na te lezen op: https://www.strato.nl/privacybeleid/

Beveiligen.

DeJoMassage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DeJoMassage maakt gebruik van een beveiligde verbinding (SSL) om te borgen dat jouw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook MijnDiad neemt de nodige maatregelen om de bescherming van jouw gegevens te kunnen garanderen. www.mijndiad.nl/over-mijndiad/beveiliging-en-privacy/DeJoMassage Mei 2021

E-mailen
Bellen
Map
Info