DeJoMassage Almere
Hèt adres voor een massage!

Aangesloten bij:

Massage Almere

Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij een belangenvereniging voor beroepsbeoefenaars in de massage en sportverzorgingsbranche die voor belangenbehartiging zorgt en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzorgt, omdat de holistische massage en stoelmassage onder natuurgeneeswijze of therapie valt, ben ik ook aangesloten bij de "Stichting voor zelfstandige beoefenaars in de natuurgeneeswijze."

Verder is mijn praktijk aangesloten bij het NIBG om te kunnen voldoen aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Mijn praktijk is opgenomen in het kwaliteitsregister van het ACE.

Hieronder leest u meer over ACE, BMS, MNN en NIBIG.

Algemeen Centrum voor Examinering:

Massage Almere

ACE is opgericht in april 2009. ACE is lid van de Nederlandse Vereniging voor Examens en ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.

De Doelstelling is het realiseren van kwalitatief goede examens binnen diverse vakgebieden, zoals Sportmassage en Verzorging, Wellnessmassage, Ontspanningsmassage en Voetreflexmassage.

ACE heeft een kwaliteitsregister waar alle masseurs geregistreerd staan die een opleiding met ACE examen hebben afgerond.

Belangenvereniging voor de Massage en Sportverzorging

Ga naar website BMS

Ik ben aangesloten bij de belangenvereniging voor beroepsbeoefenaars in de massage en sportverzorgingsbranche.

De Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is opgericht in 1993. Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging.

Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld.

Tot slot oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

Masseurs Netwerk Nederland

Masseurs Netwerk Nederland (MNN) is een netwerk voor massageprofessionals en zij die dat willen worden. 

MNN biedt masseurs op de volgende manieren ondersteuning:

Vakinhoudelijk en praktisch: door informatie, tips en adviezen, cursussen, workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten over specifieke onderwerpen zoals rugproblemen, blessurebehandeling, pijnbehandeling, de invloed van massage op stress, etc. etc. Het doel is van MNN een kennisbank te maken voor masseurs.

Collegiale uitwisseling: door het organiseren van evenementen waar masseurs elkaar kunnen ontmoeten, en door online op deze website onderling contact te faciliteren, bevordert MNN uitwisseling van kennis en ervaringen, en versterkt daarmee zowel de individuele masseur als de totale beroepsgroep.

Bedrijfsvoering: door het bieden van praktische informatie, tips en adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, praktijkopbouw, inrichting, marketing, administratieve en juridische zaken ondersteunt MNN masseurs bij het opbouwen en tot bloei brengen van hun praktijk.

Collectieve marketing: door massageprofessionals de gelegenheid te bieden hun praktijk te presenteren op de website, ondersteunt MNN zowel de individuele marketing van de aangesloten masseurs als ook de collectieve marketing voor de totale sector. Klanten kunnen op de site van MNN gemakkelijk een masseur vinden in hun regio.

Kwaliteitsbevordering en kwaliteitsborging: via netwerkbijeenkomsten, informatieve artikelen, bij- en nascholing en collegiale uitwisseling bevordert MNN de kwaliteit van de individuele massageprofessionals en daarmee tevens van de gehele sector. Door het opstellen van kwaliteitsrichtlijnen, een klachtenreglement en wellicht ook een systeem van audits en een keurmerk gaat MNN een systeem van kwaliteitsborging opbouwen, dat klanten betere waarborgen geeft en een positief effect heeft op het imago van de gehele branche.

Belangenbehartiging: MNN wil als vertegenwoordiger van het netwerk van aangesloten masseurs optreden in overleg met organisaties op het gebied van wetgeving, verzekering, medisch recht, arbeidsrecht en andere partijen, met als doel de belangen van individuele masseurs te ondersteunen.