DeJoMassage Almere     
    Massagetherapie & Coaching          

Masseurs Netwerk Nederland (MNN)

Masseurs Netwerk Nederland (MNN) is een netwerk voor massageprofessionals en zij die dat willen worden. 

MNN biedt masseurs op de volgende manieren ondersteuning:

Vakinhoudelijk en praktisch: door informatie, tips en adviezen, cursussen, workshops, lezingen en netwerkbijeenkomsten over specifieke onderwerpen zoals rugproblemen, blessurebehandeling, pijnbehandeling, de invloed van massage op stress, etc. etc. Het doel is van MNN een kennisbank te maken voor masseurs.

Collegiale uitwisseling: door het organiseren van evenementen waar masseurs elkaar kunnen ontmoeten, en door online op deze website onderling contact te faciliteren, bevordert MNN uitwisseling van kennis en ervaringen, en versterkt daarmee zowel de individuele masseur als de totale beroepsgroep.

Bedrijfsvoering: door het bieden van praktische informatie, tips en adviezen op het gebied van bedrijfsvoering, praktijkopbouw, inrichting, marketing, administratieve en juridische zaken ondersteunt MNN masseurs bij het opbouwen en tot bloei brengen van hun praktijk.

Collectieve marketing: door massageprofessionals de gelegenheid te bieden hun praktijk te presenteren op de website, ondersteunt MNN zowel de individuele marketing van de aangesloten masseurs als ook de collectieve marketing voor de totale sector. Klanten kunnen op de site van MNN gemakkelijk een masseur vinden in hun regio.

Kwaliteitsbevordering en kwaliteitsborging: via netwerkbijeenkomsten, informatieve artikelen, bij- en nascholing en collegiale uitwisseling bevordert MNN de kwaliteit van de individuele massageprofessionals en daarmee tevens van de gehele sector. Door het opstellen van kwaliteitsrichtlijnen, een klachtenreglement en wellicht ook een systeem van audits en een keurmerk gaat MNN een systeem van kwaliteitsborging opbouwen, dat klanten betere waarborgen geeft en een positief effect heeft op het imago van de gehele branche.

Belangenbehartiging: MNN wil als vertegenwoordiger van het netwerk van aangesloten masseurs optreden in overleg met organisaties op het gebied van wetgeving, verzekering, medisch recht, arbeidsrecht en andere partijen, met als doel de belangen van individuele masseurs te ondersteunen.

E-mailen
Bellen
Map
Info