DeJoMassage Almere     
    Massagetherapie & Coaching          

Belangenvereniging voor de Massage en Sportverzorging

Ga naar website BMS

Ik ben aangesloten bij de belangenvereniging voor beroepsbeoefenaars in de massage en sportverzorgingsbranche.
De Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS) is opgericht in 1993. Het hoofddoel van de vereniging is de belangenbehartiging van de aangesloten leden, werkzaam op het gebied van massage en/of sportverzorging.
Daarnaast heeft de vereniging zich het op peil houden en verbeteren van de kwaliteit van de (sport)masseur/verzorger als doel gesteld.
Ook oefent de vereniging invloed uit op het landelijk beleid met betrekking tot de (sport)gezondheid(s)(zorg) en zet zij zich in voor de maatschappelijke erkenning van het beroep.

Via de BMS heb ik een beroeps- en bedrijfsverzekering afgesloten en ben ik aangesloten bij het Klachten Portaal Zorg om te kunnen voldoen aan de wet WKKGZ (Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg)


E-mailen
Bellen
Map
Info